Integritetspolicy Ottossons Trafikskola AB

Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar rörande dig som kund hos oss.

 

På Ottossons Trafikskola AB värnar vi om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss med och följer de lagar och regler i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen.
  

Hur använder vi den data vi samlar in
Ottossons Trafikskola AB, organisationsnummer 556237-7639, använder de personuppgifter vi samlar in för att administrera kundförhållandet. Samtliga personuppgifter vi sparar lagrar vi i det digitala affärssystemet Teoricentralen. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kund. Informationen vi samlar på kund kan också hämtas från publika eller andra tillgängliga källor som folkbokföringsregister eller det statliga personadressregistret (SPAR). 
  

Ottossons Trafikskola AB kommer också att använda de inlämnade uppgifter vi har om dig för att administrera dina eventuella genomförda obligatoriska utbildningar såsom synintyg, introduktionsutbildning, mopedutbildning, riskutbildningar, provbokning samt vid kommunikation med Transportstyrelsen och Trafikverket.
  

Ottossons Trafikskola AB varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga i tredje part. De som har möjlighet och rätt att ta del av personuppgifterna hos oss på Ottossons Trafikskola AB är ett begränsat antal personer med särskild behörighet.
  
De typer av data vi samlar in
Nödvändiga uppgifter vi samlar in inkluderar ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, foto samt nödvändiga identifikationer när du loggar in med BankID. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs i syfte med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Rätt att begära registerutdrag
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter Ottossons Trafikskola AB behandlar om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det upphör vidare databehandling för ovan angivna ändamål och vi påbörjar borttagningen av dina personuppgifter från vårt register. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.
  

En begäran om registerutdrag eller avregistrering skall ske skriftligt via post samt vara undertecknad:
  ”Registrering”
 Ottossons Trafikskola AB
 Änggatan 30A
 702 24 Örebro
   

Ottossons Trafikskola AB har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att reglerna från Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen följs. Kontakt sker genom mail info@ottossons.nu alternativt via telefon på 019-6116800.
 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulator för vår behandling av personuppgifter.
  

Kontaktuppgifter

Ottossons Trafikskola AB
 Änggatan 30A
 702 24 Örebro
 Org. Nr: 556237-7639
Tel. Nr:019-6116800

E-post: info@ottossons.nu

Hemsida: www.ottossons.nu

Integritetspolicy 2024-05-22 version 1,0